Wat doe ik

  • Het aanvragen, melden en coördineren, van aanvragen voor een omgevingsvergunning, melding, afwijking of ontheffing voor onder andere de activiteit bouwen, het uitvoeren van een werk of werkzaamheid, het handelen in strijd met het bestemmingsplan, het brandveilig gebruiken van een bouwwerk, het oprichten of veranderen van een milieu inrichting, het wijzigen van een monument, het slopen van een bouwwerk op grond van het bestemmingsplan of in een stads- of dorpsgezicht, het aanleggen of veranderen van een (uit)weg, het kappen van een houtopstand of het aanbrengen van reclame. Alsmede voor een archeologisch monument, aanvraag op m.b.t. natuurbescherming, watervergunning of melding (keur), ontgrondingen of b.v. een vergunning voor het schenken van alcohol.

  • Het begeleiden van een bestemmingsplan- afwijkingsprocedure, alsmede de toetsing aan de welstandsnota of beeldkwaliteitsplan, beleidsnota of het opstellen van een planschadeverzoek. Alsmede het voeren van een participatie traject, voorlichting- en/of informatie bijeenkomst.

  • Het beoordelen van een bouwplan aan de bouwverordening of het Bouwbesluit 2012, zoals een ventilatie, daglicht, warmteweerstandberekening, BENG berekening, Milieuprestatie berekening of asbestinventarisatieonderzoek, branddoorslagberekening, vuurlastberekening of constructieve berekening.

  • Juridische ondersteuning in bezwaar- en beroepsprocedures, zoals het opstellen van een verweerschrift of het schrijven van een zienswijze.

  • Het indienen van vooroverleg/schetsplan, principe verzoek of een verzoek voor vergunningvrij bouwen.

  • Het opstellen van een brief aan het college of de gemeenteraad.

  • Maar u kunt mij ook vragen als projectleider of ontwikkelaar voor civieltechnisch of bouwkundig project, zoals een woningbouw opgave of vakantiepark.

  • Ook ondersteun ik u graag met het meedenken in uw plannen of concepten die u wilt realiseren of uitrollen, wilt aankopen of wilt verkopen.