Omgevingshuis Coöperatie U.A.

Omgevingshuis Coöperatie U.A. helpt particulieren, bedrijven en de overheid met het indienen, beoordelen, behandelen en onder andere toetsen van een aanvraag voor een omgevings- of waterwetvergunning, melding, vooroverleg of vergunningcheck. Ook biedt Omgevingshuis ondersteuning aan in het toezicht en de handhaving, ontwikkelt zij slimme applicaties en geeft zij trainingen en cursussen. Geheel conform de wet- en regelgeving, in de volle breedte van het omgevingsrecht. Omgevingshuis is geen normaal bureau, maar een coöperatie van zelfstandige professionals. Al onze leden zijn stuk voor stuk erkende specialisten en generalisten in het omgevingsrecht.